Төгөлдөр бүтэц буюу зургаалж юуг илэрхийлэх вэ?

Энэ бол дөрвөн мөч толгой сүүл бүхий юм,
                         үзэгдэл мөн
Дөрвөн мөч нь тулах тулгуур, цохих хүч, нисэх
                       жигүүр,  амьдралыг тэтгэгч болой
Толгойд Мөнх галын гүн ухаан, Хасын хууль
Сүүлэнд туулж өнгөрүүлсэн он цагийн бахархал
                          болоод сургамж
                          үлгэр дууриалал болоод тэвчих бүхэн
Бахархан дууриах баатрууд, дахин
                        давтагдашгүй аугаa их үйл хэргүүд
Нөгөө талд үзэн ядаж үл өршөөх үзэшгүй муу
                                 бүхнийг үйлдэгчид- урвагчид
Энэ бүхэн багтах бөлгөө
Энэ бол Бахархал болоод сургамж мөн
Мартаж үл болно
Үл мартваас төр түвшин оршиж
Түмэн амгалан жаргамуй!!

3-р шинэ мянганы тавдугаар он